SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Telefónny zoznam PÚSR podľa organizačnej štruktúry

16. septembra 2019

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

 

Kosová Katarína, PhDr.

 Generálna riaditeľka, generálna tajomníčka SÚ

0220464101

Osobný úrad

 

Kovalovská Dagmar, JUDr.

Vedúci osobného úradu

0220464122

Majerhofer Trubačíková Jana

Referent

0220464121

Michaleková Slavomíra, Mgr.

Referent

0220464123

Úsek generálneho riaditeľa

 

Vargová Jana, Mgr.

Vedúci úseku

0220464105

 

Jášek Rudolf

 

0220464210

 

·      Správa registratúry, záznamov a podateľna

 

Lippai Kršková Monika

Podateľňa

0220464106

 

·       Referát edično-propagačných činností

 

Lacková Katarína, Mgr.

Redakcia Pamiatky a múzeá

0220464321

Maráky Peter, PhDr.

Redakcia Pamiatky a múzeá

0220491242

Úsek ekonomicko-prevádzkový

 

Liszkay Juraj, Ing.

Vedúci úseku, námestník generálneho riaditeľa

0220464201

Považanová Daniela

Aasistentka námestníka

0220464218

Laliková Asia Marta, Mgr.

Referent pre verejné obstarávanie

0220464206

Sýkorová Emília, Ing.

Referent správy majetku štátu

0220464203

Ružičková Lenka, Mgr.

Projektový manažér

0220464109

 

Kuriš Sergej, Ing.

Referent inžinierungu

0220464221

 

·      Ekonomické oddelenie

 

 

Nagyová Magdalena, Ing.

Vedúci oddelenia

0220464215

 

Foltýnová Alena

Všeobecná učtáreň

0220464212

 

Knapová Eva

Mzdová učtáreň

0220464211

 

Kollárová Regina

Mzdová učtáreň

0220464205

 

Machatová Janka

Pokladňa

0220464214

 

Markovičová  Alena Bc.

Hlavný účtovník

0220464212

 

Mičková Monika

Referent rozpočtovania a financovania

0220464216

 

Šottníková Jana

Všeobecná učtáreň

0220464212

 

Švárna Michaela

Referent rozpočtovania a financovania

0220464215

 

Vojtíšková Marta

Referent rozpočtovania a financovania

0220464224

 

Valovičová Darina

Mzdová učtáreň

0220464219

 

·      Oddelenie informačných systémov

 

 

Chládecký Peter, Ing.

Vedúci oddelenia

0220464107

 

Urban Robert, Ing.

Referent špecialista IT

0220464222

 

·      Technicko-prevádzkové oddelenie

 

 

Badura Dušan, Mgr.

Vedúci oddelenia

0220464221

 

Serdahely Richard, Mgr.

Referent

0220464207

 

Vrátnica

 

0220464111

 

Vodiči

 

0220464208

 

Údržba

 

0220464217

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

 

 

Katkin Slavomír, Mgr.

Vedúci úseku, námestník generálneho riaditeľa

0220464302

 

Franková Hana

Asistentka námestníka

0220464301

 

Szerdová Ľubica Mgr.

Súpis kultúrnych pamiatok

0220464303

 

·       Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území

 

 

Pinčíková Ľubica, Ing. arch.

Vedúci odboru

0220464340

 

o  Referát pamiatok architektúry

 

 

Bartošíková Tereza, Ing. arch.

Technické pamiatky

0220464323

 

Kalinová Michaela, Mgr.

Sakrálne pamiatky

0220464318

 

Vargová Michaela, Ing. arch.

Pamiatky ľudovej architektúry

0220464324

 

o  Referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok

 

 

Gajdošová Ingrid, PhDr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464373

 

Hollá Alexandra Mgr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464321

 

Tánczosová Katarína, Mgr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464321

 

o  Referát pamiatkových území

 

 

Andráši Peter, Ing. arch.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464331

 

Kowalski Tomáš,Mgr

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464337

 

Ondrejkovičová Silvia, Ing. arch.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464333

 

Baroková Dagmara, Mgr.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464335

 

·      Odbor štátneho informačného systému

 

 

Škulavík Peter, Mgr.

Vedúci odboru

0220464369

 

Rappiová Andrea

Asistentka vedúceho

0220464371

 

o  Referát ústredného zoznamu pamiatkového fondu  

 

 

Jánošová Daša, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464325

 

Kirinovičová Naďa, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464361

 

Sabol Radomír, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464325

 

Škandíková Katarína, Mgr.

Správne konania – hnuteľné pamiatky

0220464367

 

Vargicová Michaela, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464326

 

o  Referát automatizovaného informačného systému

 

 

Dobrotková Martina, Mgr.

Správa registrov ÚZPF – nehnuteľné pamiatky

0220464372

 

Kotal Matej, Mgr.

Správa databáz a webu, ľudová architektúra

0220464316

 

Rössnerová  Alžbeta, Mgr.

Správa registrov ÚZPF – hnuteľné pamiatky

0220464366

 

Brunclíková Elena, Mgr.

Správa registrov ÚZPF – nehnuteľné pamiatky

0220464363

 

Kravjanská Lýdia, Mgr.

Správa GIS

0220464365

 

Pacigová Adriana Mgr.

Správa registrov ÚZPF – hnuteľné pamiatky

0220464364

 

·      Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

 

 

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

Vedúci odboru

0220464351

 

Guldan Patrik, PhDr.

Správne konania v 2. stupni

0220464317

 

Novosedlíková Martina

Asistentka vedúceho

0220464352

 

Zelenayová Mária, Mgr.

Správne konania v 2. stupni

0220464353

 

·      Odbor archeológie

 

 

Bisták Peter, Mgr.

Vedúci odboru

0220464343

 

Feníková Andrea, Mgr.

Zástupca vedúceho, konania o náleznom

0220464338

 

Jaššo Filip, Mgr. PhD.

Fortifikácie, konania o náleznom

0220464332

 

Tomašovičová Terézia, Mgr.

Výskumné dokumentácie

0220464339

 

·      Odbor archívu

 

 

Orosová Martina, Mgr.
Vedúci odboru

Vedúci odboru

0220464384

 

o  Referát odborných činností

 

 

Danišová Nikola, Mgr.

Archívne fondy

0220464389

 

Gahér Daniel, Mgr. PhD.

Archívne fondy, digitalizácia

0220464387

 

Jurčová Mária, Mgr.

Archívne fondy

0220464389

 

Porubská Bronislava, Mgr.

Archívne zbierky a grafické práce

0220464386

 

Tomovičová Jana, Mgr.

Archívne fondy

0220464389

 

o  Referát služieb

 

 

Chrvala Maroš

Bádateľna, digitalizácia

0220464388

 

Kalev Ivan, Bc.

Fotografovanie, digitalizácia

0220464387

 

Višváderová Lenka

Bádateľna, digitalizácia

0220464390

 

o  Knižnica

 

 

Reichardtová Juliana, PhDr.

Vedenie knižnice

0220464382

 

·       Referát svetového kultúrneho dedičstva

 

 

Tuhárska Anna, Mgr.

 

0220464342

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

 

Kravjanská Ivica, Mgr.

Vedúci oddelenia

0220464307

Brehovská Jana, Ing. PhD.

Digitalizér

0220464311

Brunčák Peter, Ing.

Digitalizér

0220464312

Halešová Renáta

Digitalizér

0220464306

Kellnerová Radoslava, Ing.

Digitalizér

0220464309

Sučíková Anna, Ing.

Digitalizér

0220464314

Chemicko-technologické oddelenie

 

Želinská Jana, Ing. PhD.

Vedúci oddelenia

0220464404

Dubinyová Lenka, Ing.

Technológ

0220464402

Vrbiková Lenka, Ing. PhD.

Technológ

0220464402

Odbor preventívnej údržby pamiatok

 

Rezník Branislav, Mgr.

Vedúci odboru

0220464334

Ižvolt Pavol, Ing. arch. PhD.

Zástupca vedúceho

0220464304

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

 

ateliér drevorezby

 

0220464414

ateliér kameňa

 

0220464415

ateliér polychromovej plastiky

 

0220464412,419

ateliér tabuľovej maľby

 

0220464410

Babalová Janka

 

0220464410

Eliašová Jana

 

0220464418

Hrvoľ Jozef, akad. mal.

 

0220464415

Chovanová Zuzana, akad. mal.

 

0220464412

Köppel Peter

 

0220464416

Legátová Erika

 

0220464411

Rudinská Emília, Mgr. art.

 

0220464412

Šulíková Alexandra, akad. mal.

 

0220464413

Tahy Zuzana, Mgr.

 

0220464417

Tóth Roman, Mgr. art.

 

0220464419

Vilímová Janka

 

0220464410

Zajac Julius

 

0220464414


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia