SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Svetové dedičstvo

16. marca 2016

logo_unesco.gif Medzinárodný charakter problematiky ochrany kultúrneho dedičstva podčiarkujú mnohé snahy o jeho záchranu. Vyvrcholením tohto spoločného úsilia pri vytváraní ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva bolo prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SK PDF, 52 kB; EN PDF 88 kB) na generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý Slovenská republika ratifikovala 15. 11. 1990

 

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku.


Každý štát, ktorý Dohovor prijal, môže navrhnúť do Zoznamu svetového dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú právnu ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachovania.

K 1. 1. 2016 Dohovor a z neho vyplývajúce záväzky prijalo 191 štátov. V Zozname svetového dedičstva UNESCO je k 1. 1. 2016 zapísaných 1031 lokalít, o ktorých Výbor svetového dedičstva rozhodol, že majú jedinečnú svetovú hodnotu. Z toho je 802 kultúrnych, 197 prírodných a 32 zmiešaných lokalít v 163 štátoch sveta ...>>

Na 39. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, ktoré sa konalo v dňoch 28. 6. – 8. 7. 2015 v Bonne (Nemecko), bolo zapísaných 24 nových lokalít svetového dedičstva, z toho 23 kultúrnych, 0 prírodné, 1 zmiešaná a 4 lokality mali značne rozšírené územie svetového dedičstva.

Svetové dedičstvo na Slovensku
V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality
s kultúrnym dedičstvom: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad
a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Každá z nich predstavuje iný výnimočný typ kultúrneho dedičstva. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Spolu s Jaskyňami Aggtelekského krasu a Slovenského krasu tvoriacimi našu spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000) a Karpatskými bukovými pralesmi a starými bukovými lesmi Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis 2007, rozšírenie v r. 2011), ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo, má dnes Slovensko na Zozname svetového dedičstva 7 lokalít.

      Kultúrne


        Prírodné
      • Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu
      • Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka
 

 Návrhy na zápis do Svetového dedičstvaAktuality
Osobitná legislatíva a materiály na stiahnutie
Podujatia
Linky


Kontakt
Referát svetového kultúrneho dedičstva
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk
anna.tuharska@pamiatky.gov.sk
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských