SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Súťaž kultúrna pamiatka Slovenska

2. augusta 2013

Ministerstvo kultúry SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje každoročne celoštátnu súťaže Kultúrna pamiatka roka. Súťaž sa uskutočňuje v súlade s rokovacím poriadkom súťaže.

Kultúrna pamiatka roka 2012
Kultúrna pamiatka roka 2011
Kultúrna pamiatka roka 2010
Kultúrna pamiatka roka 2009
Kultúrna pamiatka roka 2008
Kultúrna pamiatka roka 2007
Kultúrna pamiatka roka 2006

Kontakt na tajomníčku súťaže:
Ing. Eva Majchráková
Ministerstvo kultúry SR
odbor ochrany pamiatkového fondu
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
831 33 Bratislava
4. poschodie, č. dverí 412
Tel: 02 / 20 482 412
Fax: 02 / 20 482 475
e-mail: eva.majchrakova@culture.gov.sk

Odborná porota súťaže

Ing. arch. Pavol Ižvolt, predseda odbornej poroty,
Ministerstvo kultúry SR, Odbor ochrany pamiatkového fondu, riaditeľ

Ing. Peter Kamenický,
SPP, a. s., riaditeľ sekcie pre vzťahy s verejnosťou a správca Nadácie SPP

Ing. Vladimír Klimeš, SPP, a. s. 

Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.,
STU – Fakulta architektúry

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.,
STU – Fakulta architektúry

akad. sochár Tomáš Lupták,
Komora reštaurátorov

akad. sochár Ľubomír Sabo,
reštaurátor nominovaný SPP, a. s a Nadáciou SPP

Ing. Anna Valeková,
Krajský pamiatkový úrad Nitra, riaditeľka

Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.,
STU – Fakulta architektúry

Ďalšie nformácie môžte získať na: www.culture.gov.sk


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna