SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Stretnutie českých a slovenských pamiatkárov v Českom Krumlove

21. júna 2018
Český Krumlov, foto: Ing. Lenka Vrbiková PhD., PÚSR

V dňoch 12. – 13. júna 2018 sa v Českom Krumlove konal piaty ročník Stretnutia pracovníkov Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. V rámci stretnutia sa konala konferencia na tému reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a cieľom bola tiež výmena pracovných skúseností v danej oblasti i ďalšie prehĺbenie vzájomných kolegiálnych a profesionálnych vzťahov medzi odbornými zamestnancami. Pre účely konania konferencie pripravili českí partneri priestory obnoveného Studijní centrum NPÚ v areáli státního hradu v Českom Krumlove. Konferenciu otvorila generálna riaditeľka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková, ktorá privítala všetkých účastníkov a uviedla obsah tohtoročnej konferencie. Na jej príhovor nadviazala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová, ktorá vyzdvihla význam reštaurovania v procese ochrany pamiatkového fondu a priblížila proces vzniku, fungovania a dôležitosť reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR .  

Dvojdňová konferencia bola tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, pričom oba dni boli ukončené exkurziou po vybraných pamiatkach v Českom Krumlove. Program prvého dňa bol koncipovaný do troch blokov týkajúcich sa metodiky reštaurovania, ako aj konkrétnych príkladov reštaurátorských akcií. Druhý deň konferencie bol rozdelený do dvoch blokov a venoval sa novým zisteniam v rámci reštaurátorských zásahov.

Spoločná konferencia NPÚ a PÚ SR aj v tomto roku potvrdila vybranou tématikou, kvalitou odborných príspevkov, vzájomnými diskusiami, ako aj odbornými exkurziami dôležitosť vzájomných kontaktov českých a slovenských profesionálnych pamiatkárov.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu