SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Semináre/Konferencie

23. mája 2017

Pamiatkový úrad SR každoročne organizuje, alebo sa spolupodiaľa, množstvo odborných podujatí so zameraním na problematiku ochrany kultúrneho dedičstva. Niektoré podujatia usporadúva periodicky. Z príspevkov, ktoré odzneli na vybranom podujatí organizovanom Pamiatkovým úradom SR, býva zostavený Zborník Monumentorum tutela.


Medzinárodná konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“ - máj 2017

Bardkontakt - august 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 - máj 2009

Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia - október 2008 

Konferencia Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy - september 2011 

Konferencia pri príležitosti 55. výročia vzniku Pamiatkového úradu SR - september 2006

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - II. ročník - august 2016

Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov - máj 2005 

Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách - júl 2011

Lietavská hradná konferencia - 10 rokov stavebnej a výskumnej činnosti - jún 2014

Medzinárodná konferencia v Poľsku

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku - september 2014

Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu SR - december 2011

Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva - november 2009, október 2010

Metodický seminár Červený Kláštor - máj 2015

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - september 2010

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - december 2010, 2011, 2012, 2013

Sympózium k 15. výročiu sprístupnenia STM -Múzea dopravy v Bratislave - jún 2014

Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu - október 2007

Výskum a obnova hradnej architektúry - november 2010

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry - november 2009

Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva - UNESCO - marec 2010

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna