SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Právne informácie

Webová stránka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR) – www.pamiatky.sk – chce v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti informácie z oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky s dôrazom na výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah a štruktúru stránok zmeniť alebo aktualizovať a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ sa snaží, aby informácie na stránkach boli aktuálne, napriek tomu však nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.

Obsah stránky je informatívny a nie je použiteľný na právne účely!

Využitie informácií z www.pamiatky.sk pre vlastnú potrebu, pre študijné a informačné účely je povolené bez obmedzenia. Publikovanie obsahu stránok v tlači, na iných webových stránkach, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok. Pri každom spôsobe publikovania obsahu týchto stránok a informácií z nich je potrebné uviesť zdroj.

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach www.pamiatky.sk podliehajú autorskému zákonu.

Na stránke www.pamiatky.sk sú aj odkazy na webové stránky tretích strán. Za ich obsah prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Autorské práva
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06, Bratislava 1, ++421 2 20464111, webmaster@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu