SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

O web sídle

Pre informáciu o štruktúre webu www.pamiatky.sk využite Mapu stránok (odkaz v dolnej časti stránky) Na stránke sú uverejňované rôzne materiály v bežne používaných formátoch PDF, RTF, XLS, JPG, TIF, PNG. Tieto sa otvárajú do nového okna, alebo sú určené na stiahnutie do vášho počítača. Pre informáciu o ich veľkosti uvádzame aj veľkosť príslušného súboru v kB. Pre otvorenie týchto formátov je potrebné mať vo vašom počítači nainštalovaný príslušný program. Linky na externé webové stránky sa otvárajú do nového okna. Stránka nebola podrobená testu prístupnosti. Portál ako taký je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál bol validovaný aj službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly (Textová verzia je prístupná cez link v hornej časti stránky). Na stránke je možnosť vyhľadávania, okienko vyhľadávača nájdete v pravej hornej časti stránky. Na stránke je RSS (Really Simple Syndication) a RSSUT (úradnej tabule).
Členenie stránky
Stránka je členená na osem častí (záložky hore) a to na:
O nás - základné právne informácie o PÚ SR, informácie o webovej stránke úradu.
Ochrana pamiatok - Rozširujúce informácie o ochrane pamiatkového fondu – Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (Osobnosti pamiatkovej starostlivosti), Odborné činnosti (Usmernenia, metodické materiály. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, Zoznam fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou).
Databázy - Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (Vyhľadávanie v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na Slovensku), Evidencia archívnych dokumentov (Vyhľadávanie v digitálnych dokumentoch archívu), Knižničný fond, Evidencia – archeológia (Kontakty na archeológov PÚ SR, Zoznam odovzdaných výskumných dokumentácií archeologických výskumov, Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie archeologického výskumu, Zoznam organizácií oprávnených vykonávať archeologický výskum.
Časté otázky – často kladené otázky, príručka pre vlastníka pamiatky na stiahnutie v PDF.
Podujatia/publikácie – podujatia (semináre, konferencie, výstavy, prednášková činnosť), ktoré organizuje PÚ SR, publikačná činnosť úradu, Ceny (Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej, Výročné ceny Revue Pamiatky a múzeá), Súťaž Kultúrna pamiatka roka.
Na stiahnutie – materiály uverejnené na našej webovej stránke sústredené na jedno miesto.
Finančný infoservis – faktúry, objednávky a zmluvy zverejňované podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.
Kontakty – kontaktné informácie o celom úrade, ako nás nájdete ...
Autorské práva
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06, Bratislava 1, ++421 2 20464111, webmaster@pamiatky.gov.sk
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu