SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Riadiaca skupina - Management group

8. februára 2016

Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO

 logo CEEUerdf  logo Danube limes

Členovia riadiacej skupiny (PDF, 31,6 kB)

Schéma riadiacej skupiny (PDF, 84,9 kB)

Schéma riadenia (PDF, 75,8 kB)

Nástroje riadenia (PDF, 86,7 kB)

Prehlásenie (PDF, 29,3 kB)

Zápisnica 2.6.2011 (PDF, 109 kB) - 1. pracovného rokovanie Riadiacej skupiny lokality „Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji“, konaného dňa na pôde Pamiatkového úradu SR v Bratislave
(Minutes from the 1st working meeting of the Management Group “Limes Romanus – Antique Roman Monuments on the Middle Danube” held on 2nd June 2011 at The Monuments Board of the Slovak Republic in Bratislava)

Zápisnica 11.5.2011 (PDF, 88,1 kB) z pracovného rokovania na MÚ Bratislava – Rusovce

Zápisnica 25.3.2011 (PDF, 96,8 kB)


Nová publikácia: Schmidtová J., Gáfriková O., Pinčíková Ľ.: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave - Rusovciach, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 16 s.
Publikácia na stiahnutie (PDF 707 kB)

 

titulka LIMESPinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.
Publikácia na stiahnutie (PDF, 8804 kB)

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských