SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2006

13. apríla 2012
Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents
 
1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial
 
2
Renáta Žemberová
Skalica – pamiatková zóna
Skalica – Denkmalzone
Skalica – Conservation zone
 
8
Štefan Magula
Skalica – verejné priestranstvá a mobiliár
Skalica – öffentliche Räume und Mobiliar
Skalica – Public areas and mobiliari
 
13
Jaroslava Žuffová – Renáta Žemberová
Meštiansky dom vidieckeho typu?
Ein Bürgerhaus des ländlichen Typs?
Burgher’s house of a rustic type?
 
18
Jozef Medvecký
Umenie a mecenát v prihlaničnom meste
Kunst und Mäzenat in der grenznahen Stadt
Art and benefaction activities of a border town
 
25
Mária Zajíčková – Martin Hoferka – Peter Michalovič – Viera Drahošová
Záhorské múzeum v Skalici 
Záhorské múzeum in Skalica
Záhorské museum in Skalica
 
31
Ivan Galamboš
Kožené tapety z Holíčskeho kaštieľa
Ledertapeten aus dem Schloss Holíč
Leather wallpapers from the Holíč manor house
 
35
Zuzana Francová
Rokoková konvička z holíčskej manufaktúry
Rokokokännchen aus der Manufaktur in Holíč
Rococo cannikin of Holíč manufacture
 
36
Andrej Botek
Kostol sv. Martina v Holíči – pôvodnosť mobiliáru a umeleckých diel
St.Martinskirche in Holíč – Originalität des Mobiliars und der Kunstwerke
The Church of St. Martin in Holíč – the origin of mobiliari and artworks
 
AKVIZÍCIE – Akquisition – Acquisition
 
43
Radoslav Čambal
Praveká ľudská figúrka z Trenčianskych Bohuslavíc
Eine prähistorische menschliche Figur aus Trenčianske Bohuslavice
Primeval human figure from trenčianske Bohuslavice
 
VÝSTAVY – AUSSTELLUNGEN – EXHIBITIONS
 
44
Katarína Harmadyová – Denisa Divileková
Dávno nájdené na Devíne
Längst Gefundenes in Devín
Long found in Devín
 
45
Výročné ceny časopisu za rok 2005
Jahrespreise 2005 der Zeitschrift Pamiatky a múzeá
Annual prizes of the Monuments and Museums magazine of 2005
 
64
NOTES – NOTES – NOTES
 
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu