SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2015

1. februára 2017

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS 

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

 

2

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014

Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2014

Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2014

 

8

Dárius Gašaj – Ján Rákoš

Germánske žiarové pohrebisko v Rankovciach

Germanisches Brandgräberfeld in Rankovce

Germanic cremation burial ground in Rankovce

 

13

Naďa Kančevová

NESTEX – nestále expozície Slovenskej národnej galérie

NESTEX – unbeständige Ausstellungen der Slowakischen Nationalgalerie

NESTEX – temporary expositions of Slovak National Gallery

 

16

Vladimír Turčan

Etruskovia z Perugie na Bratislavskom hrade

Die Etrusker aus Perugia auf der Bratislavaer Burg

Etruscans from Perugia at Bratislava castle

 

19

Jana Oršulová

Inkunábuly – umenie 15. storočia v Slovenskej národnej knižnici. Rozhovor s Ľubomírom Jankovičom

Inkunabeln – die Kunst des 15. Jahrhunderts in der Slowakischen Nationalbibliothek. Ein Gespräch mit Ľubomír Jankovič

Incunables – art of the 15th century in Slovak National Library. Interview with Ľubomír Jankovič

 

24

Richard Marsina

Kronika Jána z Turca

Chronik des Johannes de Thurocz

Chronicle of John of Turiec

 

27

Kristína Markušová

Pamiatková ochrana zvonov

Denkmalschutz der Glocken

Preservation of historical bells

 

30

Daniel Hupko

Pozvanie do kameninovej záhrady

Eine Einladung in den Steinzeuggarten

Invitation to stoneware garden

 

32

Peter Hudák

Vodáreň v Palárikove

Das Wasserwerk in Palárikovo

Water station in Palárikovo

 

36

Eva Spaleková

Svätý Krištof – nástenná maľba na kostole v Nižnom Slavkove

Der Hl. Christophorus – ein Wandgemälde an der Kirche in Nižný Slavkov

St. Christopher – wall painting in Nižný Slavkov church

 

40

Dana Lacová – Tomáš Farkaš

Múzeum petržalského opevnenia

Das Museum der Befestigung von Petržalka

Museum of Petržalka fortification

 

43

(red.)

Neznámi hrdinovia

Unbekannte Helden

Unknown heroes

 

MODRA – ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

MODRA  UND  ĽUDOVÍT  ŠTÚR

MODRA AND ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

46

Jozef Tihányi – Michaela Haviarová

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa – najstaršia stavebná pamiatka Modry

Kirche der Geburt des Hl. Johannes des Täufers – das älteste Baudenkmal von Modra

Church of St. John the Baptist’s Birth – the oldest monument building of Modra

 

52

Karol Kantek – Eva Kowalská

Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji v časoch Ľudovíta Štúra

Das Schloss in Ivanka pri Dunaji zur Zeit von Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr visits manor house in Ivanka pri Dunaji

 

59

Pavol Komora

Prvý pomník Ľudovíta Štúra z roku 1872 v Modre

Das erste Denkmal von Ľudovít Štúr aus dem Jahre 1872 in Modra

First monument of Ľudovít Štúr from 1872 in Modra

 

63

Hana Maťugová

Modranský sirotinec

Das Waisenhaus von Modra

Modra orphanage

 

68

NOTES – NOTES – NOTES

 

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

 

Obálka

František Kolář: Ľudovít Štúr, litografia, 1861, SNM-Historické múzeum

Foto: D. Zachar

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu