SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2016

1. februára 2017

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Leitartikel

Editorial

 

2

Dušan Buran – Eva Hasalová

Luxusné tkaniny na gotických tabuľových maľbách

Luxusgewebe auf gotischen Tafelgemälden

Luxurious textiles on gothic panel paintings

 

10

Peter Keresteš

Most a mýto cez rieku Váh v Seredi

Die Brückenmaut am Fluss Waag in Sereď

Bridge and toll-house across the river Váh in Sereď

 

19

Milan Thurzo – Pavol Jančovič

Utajené kamenné pamiatky Hornej Mlynskej doliny v Bratislave

Verborgene Steindenkmäler des Oberen Mühltals in Bratislava

Concealed stone monuments of Horná Mlynská dolina in Bratislava

 

26

Katarína Nádaská – Kristína Zvedelová

Synagóga na Zvonárskej ulici v Košiciach

Die Synagoge in der Zvonárska-Straße in Košice

Synagogue at Zvonárska Street in Košice

 

33

Maroš Semančík

Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine

Denkmalobjekte der Holzarchitektur in Tatranská Javorina

Monuments of wooden architecture in Tatranská Javorina

 

38

Rastislav Molda

Príbeh pomníka Svetozára Hurbana Vajanského

Die Geschichte des Denkmals von Svetozár Hurban Vajanský

The story of the monument of Svetozár Hurban Vajanský

 

43

Ivica Krištofová

Po stopách horehronských lejárov

Auf den Spuren von Metallgießern aus dem Oberen Grantal

Tracing the Upper-Hron iron moulders

 

ZBIERKY

46

Daniel Hupko – Ivana Janáčková

Znovuobjavenie svadobného portrétu Natálie Vogelovej z Friesenhofu

Die Wiederentdeckung eines Hochzeitsporträts von Natalia Vogel von Friesenhof

Wedding portrait of Natalia Vogel of Friesenhof rediscovered

 

OBNOVA

51

Jozef Múdry – Peter Szalay

Obnova kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach

Das Schwimmbad Grüner Frosch in Trenčianske Teplice

Green Frog swimming pool in Trenčianske Teplice

 

56

Ľudmila Husovská

Lodenica vodáckeho klubu Tatran v Bratislave

Wassersportklub Tatran – das Bootshaus in Bratislava

Waterman’s club Tatran– shipyard in Bratislava

 

DIGITALIZÁCIA – Digitalisierung – Digitalisation

59

Juraj Šedivý

Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) ako komplexný pamäťový portál

Das Gedächtnis der Stadt Bratislava als komplexes Gedächtnisportal

Memory of Bratislava city as a complex memory portal 

 

61

NOVÉ EXPOZÍCIE – NEUE DAUERAUSSTELLUNGEN – NEW PERMANENT EXHIBITIONS

 

64

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

 

66

NOTES – NOTES – NOTES

 

73

KNIHY – BOOKS – BÜCHER

 

Obálka

Levoča, Kostol sv. Jakuba: oltár Panny Márie Snežnej, Klaňanie troch kráľov, detail, 1496

Foto: Fotoarchív SNG

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu