SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá

6. novembra 2015

logo Revue Pamiatky a múzeá

revue pre kultúrne dedičstvo

Prezentuje
nominácie na výročné ceny
pamiatkový výskum
zbierky – akvizície
reštaurovanie – obnovu
osobnosti
nové expozície
technické pamiatky
publikácie
výročné ceny časopisu

Vychádza od roku 1952.  Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal s názvom Pamiatky a múzeá, v rokoch 1961 – 1991 bol premenovaný na Vlastivedný časopis. Od roku 1991 sa revue vrátila k pôvodnému názvu. 

Štvrťročník, 72 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine, mimoriadne čísla v rokoch 2005 a 2006 vyšli v angličtine s francúzskym resumé. Cena štandardného čísla 3,29 €, pre predplatiteľov 2,32 €.
ISSN 1335-4353.

Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P.O. BOX 13, 810 06  Bratislava 16 

Telefón: 02/5920 7242, 5920 7231, Fax: 02/ 5296 6653 
e-mail: public@snm.sk, orsulova@snm.sk, rihakova@snm.sk
www.snm.sk, www.pamiatky.sk 

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta v Bratislave:
Vybrané predajné miesta v Bratislave:
Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2
SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16
ÚĽUV, Obchodná 64
a múzeá SNM na Slovensku

Staršie čísla SNM – Vydavateľstvo, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16, e-mail: public@snm.sk

Ročník Revue Pamiatky a múzeá:

2014,    2013,    2012,    2011,    2010,    2009,    2008,    2007,    2006,    2005    

Vyročné ceny:

2014,    2013,   2012,   2011,     2010,    2009,   2008  2007

Nominácie na výročné ceny