SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trenčín - Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 - 2018

24. septembra 2018
Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo realizované v uplynulých rokoch – novovyhlásenej kultúrnej pamiatky sochy sv. Jána Nepomuckého a  Trojičného morového stĺpa. Prezentované budú aj výsledky posledného reštaurátorského výskumu významnej epigrafickej pamiatky -  Rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Súčasťou seminára bude aj lektorovaná prehliadka krýpt pod piaristickým Kostolom sv. Františka Xaverského v Trenčíne.
 
POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF, 257 kB) 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu