SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Publikácie na predaj

24. apríla 2014

    MOJŽIŠOVÁ, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 2001-2005
    Pamiatkový úrad SR 2008, 263 s.
    Cena: 3,30 €