SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Príklady vyhlásených NKP v roku 2019

zverejnené: 16. augusta 2018
aktualizované: 29. apríla 2020
Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

Kostol v BlatnomPohľad z juhu na areál kostola, v popredí s lurdskou jaskyňou. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho oprávňujú na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska.
Čítať ďalej >>>
 
 
 


Pohrebná kaplnka rod. Bodkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce


Juhozápadné nárožie pohrebnej kaplnky v Malých Vozokanoch. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018Na slovenských cintorínoch sa nachádzajú mnohé zaujímavé sepulkrálne a komemoratívne objekty, ktoré sa postupne snažíme zaradiť do pamiatkového fondu Slovenska. Tieto objekty tzv. drobnej architektúry sa snažíme nie len chrániť, ale častokrát ich v prvom rade zachrániť pred fyzickým zánikom. V uplynulom roku bola do pamiatkového fondu zaradená aj pohrebná kaplnka rodiny Botkovcov v Malých Vozokanoch v okrese Zlaté Moravce. Rodina Botkovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v polovici 19. storočia, si v rokoch 1903 – 1904 na miestnom cintoríne nechala postaviť pôvabnú, neogotickú pohrebnú kaplnku.
 
 

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke


Severozápadná fasáda rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Turej Lúke. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020 Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke predstavuje kvalitný príklad sakrálnej renesančno-barokovej architektúry u nás. Jednoloďový kostol z roku 1610, stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse s predstavaným hranolovým telesom veže a päťbokou svätyňou s polygonálnym uzáverom, je významným dokumentom spoločenského, kultúrneho a stavebného vývoja pôvodne samostatnej obce Turá Lúka, dnes mestskej časti Myjavy. Umiestnením v centre Turej Lúke s parkovo upraveným okolím je významným urbanistickým prvkom obce a jej neodmysliteľnou súčasťou.


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských