SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Prešov - Prezentácia publikácie "Metodika identifikácie a výskumu historických krovov"

26. apríla 2019
Dňa 7. 4. 2019 bol v rozhlasovej relácii RTVS Hosť dobrého rána odvysielaný rozhovor s Ľuborom Suchým z Krajského pamiatkového úradu Prešov, kde bola predstavená nová publikácia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky autorského kolektívu Suchý, Zacharová, Ižvolt, Ďurian pod názvom „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“. Zároveň boli vo vysielaní populárnou formou prezentované výsledky skúmania týchto konštrukcií na našom území. Relácia bola rozdelená do piatich častí, v ktorých sa poslucháč môže oboznámiť s najstaršími stredovekými zachovanými krovovými konštrukciami na Slovensku, spôsobom dopravy a spracovania dreva tesármi na výstavbu týchto konštrukcií, ako aj s unikátnymi stavebnými procesmi dodnes čitateľnými v podstreší Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pozoruhodné sú informácie o najväčšom stredovekom krove nie len na Slovensku ale aj v okolí, ktorý je zachovaný nad trojlodím Dómu sv. Martina v Bratislave a postavený bol v 30. rokoch 15. storočia, ako aj o najstrmšom stredovekom krove so sklonom 68 stupňov na Kaplnke Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule. Okrem samotných tesárskych krovových konštrukcií sú v relácii zmienky o množstve pozoruhodných nálezov v podstrešiach (odtlačky a nálezy starších konštrukcií, stredovekej i renesančnej výmaľbe a i.), ktoré vypovedajú o histórii tej, ktorej stavby. Reláciu „Hosť dobrého rána“ moderoval Štefan Chrappa.
Reláciu Hosť dobrého rána odvysielanú dňa 7. 4. 2019 v rozhlase RTVS si môžete vypočuť TU.
 
Odborným pracovníkom Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ako aj externým odborníkom bola metodická publikácia Metodika identifikácie a výskumu historických krovov odprezentovaná dňa 21. 3. 2019 v konferenčnej sále národnej kultúrnej pamiatky Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Metodika bude slúžiť ako pri výkone štátnej služby, tak aj pri dokumentovaní historických krovových konštrukcií.

Autori publikácie pri prezentácii v Červenom Kláštore Pracovníci PÚSR a KPÚ a odborná verejnosť pri prezentácii publikácie v Červenom Kláštore

Dokumentovanie stredovekého krovu r.k. kostola vo Fallbachu Krov kaplnky Zápolskych, foto: Janovský


<<< Späť na aktuality KPÚ Prešov 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu