SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Predĺženie termínu nominačných návrhov do výročných cien revue Pamiatky a múzeá

zverejnené: 14. apríla 2022
aktualizované: 14. apríla 2022
Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo predlžuje termín na prihlasovanie nominačných návrhov do výročných cien revue do 25. 4. 2022.

Vaše nominácie môžete prihlásiť vo vybraných kategóriách:

1.    objav / nález / akvizícia
2.    expozícia / výstava
3.    publikácia / periodická tlač
4.    obnova / adaptácia
5.    reštaurovanie
6.    podujatie
7.    audiovízia / multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021. V súvislosti so zverejnením novej webovej stránky Slovenského národného múzea prišlo k zmene pôvodného umiestnenia prihlasovacieho formulára. Prosíme o zasielanie Vašich návrhov elektronicky jeho vyplnením na adrese: https://www.snm.sk/?vyrocnecenypam.

V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. telefonicky v pondelok – piatok, od 10,00 do 14,00 na tel. č.: +421 904 674 098.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 budú publikované v čísle 3/2022.

Tešíme sa na Vaše návrhy.
Redakcia

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu