SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

20. septembra 2017

Služobný úrad Pamiatkového úradu SR


  • Voľné pracovné miesto v štátnej správe : momentálne nie sú voľné pracovné miesta  
  • Voľné pracovné miesta vo verejnej správe :
Právnik - referát
Pamiatkový úrad SR prijme na svoje pracovisko v Bratislave zamestnanca  s praxou nad 5 rokov v oblasti práva - správy majetku štátu.
Požiadavky na zamestnanca: Vysokoškolské vzdelanie 1. prípadne  2. stupňa
Počet rokov praxe minimálne 5 rokov (PDF, 82 kB)

Inžiniering
Pamiatkový úrad SR prijme na svoje pracovisko v Bratislave skúseného odborníka s praxou nad 15 rokov v oblasti stavebných činností, stavebného a povoľovacieho konania. Pracovný pomer bude prvý rok realizovaný formou Dohody o pracovnej činnosti a následne pracovnou zmluvou pracovníka vo verejnom sektore. (PDF, 157 kB)

Nástup pracovníkov predpokladáme v termíne od 1.10. 2017 prípadne dohodou.
Záujemcovia o zamestnanie pošlú svoj CV (vrátane svojej e-mailovej adresy a telefonického kontaktu) na mailovú adresu: daniela.povazanova@pamiatky.gov.sk
 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu