SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pohrebná kaplnka rod. Botkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce

zverejnené: 14. apríla 2020
aktualizované: 24. apríla 2020
Na slovenských cintorínoch sa nachádzajú mnohé zaujímavé sepulkrálne a komemoratívne objekty, ktoré sa postupne snažíme zaradiť do pamiatkového fondu Slovenska. Tieto objekty tzv. drobnej architektúry sa snažíme nie len chrániť, ale častokrát ich v prvom rade zachrániť pred fyzickým zánikom. V uplynulom roku bola do pamiatkového fondu zaradená aj pohrebná kaplnka rodiny Botkovcov v Malých Vozokanoch v okrese Zlaté Moravce. Rodina Botkovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v polovici 19. storočia, si v rokoch 1903 – 1904 na miestnom cintoríne nechala postaviť pôvabnú, neogotickú pohrebnú kaplnku. Posledný príslušník rodiny opustil Slovensko v roku 1977. Hrobku zveril „...do pozornosti dôstojného pána farára v Nemčiňanoch a všetkým jeho blížnym“. Pamiatkový úrad SR na rodinnú pohrebnú kaplnku upriamil svoju pozornosť kvôli jej pamiatkovým hodnotám a v spolupráci s jej správcom veríme, že sa ju podarí revitalizovať a zachovať. Kultúrna pamiatka bola zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) pod č. 12 165/1.
 
Autor: Mgr. Radomír Sabol, PÚ SR (na základe podkladov KPÚ Nitra)

Juhozápadné nárožie pohrebnej kaplnky v Malých Vozokanoch. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018 Juhovýchodné nárožie kaplnky. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018 Interiér kaplnky, pohľad od vstupu. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských