SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia

12. novembra 2018
Rok 2018 bol na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie ustanovený ako Európsky rok kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je podnietiť čo najviac ľudí k objavovaniu bohatstva a rozmanitosti kultúrneho dedičstva Európy a upevniť ich pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa na Slovensku, rovnako ako v celej Európe, pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia zamerané na priblíženie hodnôt kultúrneho dedičstva, jeho významu pri formovaní našej identity, prínosu k hospodárskemu rozvoju, či potenciálu zbližovať ľudí a prispievať k súdržnejšej spoločnosti. Kalendárium podujatí
 
 

 

Prebiehajúce:

Dedičstvo Karola Veľkého pozvánkaVýstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene
Dňa 13.9.2018 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Mesto Zvolen, Slovenská národná galéria a Archeologický ústav SAV. Výstava bude sprístupnená v priestoroch SNG od 14. septembra do 9. decembra 2018.

 


 


Pripravované:
 
Medzinárodná konferencia - Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu Medzinárodná vedecká konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. 10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.
 
 
 
 
 

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na jubilejný 25. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 11.12.2017 v utorok.

 

 

 


Pravidelné: 

Cena Pamiatkového úradu SR - Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 

BARDKONTAKT

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)

Monumento Salzburg

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna