SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia doplňujúce informácie

1. augusta 2016

Letná škola sa začala v Krakove prednáškami, týkajúcimi sa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Dr. T. Fejérdy, Maďarsko) a manažmentu svetového kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách V4 (Česká republika – Ing. arch. V. Kučová, Maďarsko – Dr. R. Virágos, Poľsko – Dr. M. Wisniewski, Slovenská republika – Ing. arch. Ľ. Pinčíková). Účastníci podujatia navštívili Benediktínsky kláštor Tyniec a diskutovali s jeho správcami. Následne sa presunuli cez Českú republiku (prehliadka Lednicko – valtickeho areálu) do Pannonhalmy v Maďarsku. Tu, v benedíktínskom kláštore, v lokalite svetového dedičstva Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment, sa oboznámili s jeho manažmentom a aktuálnym stavom zachovania. Následne, v rámci pracovných skupín, účastníci letnej školy riešili predostreté úlohy manažmentu kláštora v Pannonhalme, ako boli: 1. manažment turizmu, 2. hodnotenie únosnosti kapacity lokality svetového dedičstva a 3. rehabilitácia časti Varalja - blízkeho okolia kláštora. V závere podujatia boli prezentované návrhy na ich riešenie. Počas spoločného týždňa sa účastníci letnej školy mali možnosť oboznámiť aj s ďalšou lokalitou svetového dedičstva – Kultúrnou krajinou Fertö – Neusiedlersee a diskutovať o manažmente a problémoch so zachovaním jej hodnôt. V závere podujatia  boli účastníkom slávnostne odovzdané certifikáty. Zástupcovia všetkých krajín V4 (Ing. Z. Jandlová, ČR, Dr. R. Virágos, Maďarsko, Dr. M. Wisniewski, Poľsko a PhDr. K. Kosová, SR) vysoko ohodnotili letnú školu ako podujatie, ktoré umožňuje výmenu skúseností  pri riešení problémov dotýkajúcich sa zachovania jedinečných svetových hodnôt lokalít svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Účastníci mohli nielen poznať rôzne lokality a ich manažment, oboznámiť sa s ich hodnotami a problémami pri zachovaní, ale i aktívne prispieť návrhmi na zlepšenie.
Letná škola sa uskutočňuje v rámci spolupráce ministrov kultúry krajín V4.

25. júla 2016, Ing. arch. Ľubica Pinčíková


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu