SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2018

7. februára 2019

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2018 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:


  • objav, nález
  • akvizícia
  • expozícia
  • výstava
  • publikácia
  • menšia publikácia, drobná tlač, periodiká 
  • obnova, adaptácia 
  • reštaurovanie
  • akcia, podujatie, dlhodobé projekty
  • film, video, audio, multimédiá, internet

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2018.
Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače,  video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 budú publikované v rámci čísla 3/2019.  

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2019 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16

public@snm.sk

tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (docx, 106 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu