SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatkové výskumy

24. augusta 2017

Pamiatkový úrad SR je podľa §35a, ods. 1 a §36, ods. 4 pamiatkového zákona oprávnený vykonávať pamiatkový výskum prostredníctvom fyzických osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti.

Prehľad archeologických výskumov realizovaných Pamiatkovým úradom SR (PDF, 148 kB)

Prehľad archeologických výskumov je priebežne dopĺňaný, niektoré výskumy obsahujú aj priloženú výskumnú archeologickú dokumentáciu, fotografickú dokumentáciu, publikované odborné články atď (v časti Príloha).

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu