SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

20. februára 2018
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia. 
 
Reštaurátorské práce prebiehali v celom interiéri kostola. Sústredili sa na čistenie depozitov, odstránenie nevhodných omietkových vrstiev, tmelov, premalieb a sekundárnych zámuroviek okien a kazateľnice uskutočnených v 60. rokoch 20. storočia, ktoré pôsobili rušivo a prekrývali originál malieb a omietok interiéru. 
 
Reštaurovanie je ukončené v časti emporovej prístavby z polovice 13. storočia. Obnova bola vykonaná reštaurovaním a rekonštrukciou monochromatickej renesančnej omietkovej vrstvy s prezentáciou fragmentov výtvarnej výzdoby s rastlinnou ornamentikou.  Priestor svätyne s fragmentmi maliarskej výzdoby a priestor lode s  najucelenejšie zachovaným  Mariánskym  cyklom na severnej a južnej stene  je pripravený na tmelenie a prípravu podkladu na záverečnú povrchovú úpravu. 
 
Charakter záverečných reštaurátorských prác umožnil, aby bol priestor kostola provizórne zariadený a po siedmich rokoch  znovu slúži  veriacim. 
 

Juhovýchodný pohľad na kostol Najstaršia časť kostola s renesančnou kazateľnicou Fragmenty Mariánskeho  cyklu na  južnej stene lode  pred tmelením Emporová prístavba s renesančnou omietkovou vrstvou Fragment renesančnej rastlinnej ornamentiky Oživenie funkcie kostola
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu