SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Osobitná legislatíva a materiály na stiahnutie

zverejnené: 9. marca 2015
aktualizované: 4. októbra 2018

Osobitná legislatíva k svetovému dedičstvu
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SK PDF, 52 kB; EN PDF 88 kB)
Zákon NR SR č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (PDF, 30 kB)

Zákon NR SR č. 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov (PDF, 30 kB)


Materiály a tlačivá na stiahnutie
Vykonávacia smernica pre uplatňovanie Dohovoru o svetovom dedičstve (EN PDF, 1047 kB)
Návrh na zápis do Zoznamu Svetového dedičstva (EN PDF, 129 kB)
Pravidelná správa o uplatňovaní Dohovoru o svetovom dedičstve – Cyklus I, sekcia I (PDF, 482 kB)
Periodická správa o uplatňovaní Dohovoru o svetovom dedičstve – Cyklus II, sekcia I (PDF, 92 kB)
Uznesenie z medzinárodného semináru pre prípravu periodických správ (SK PDF, 22 kB; EN PDF, 10 kB)
Formulár pre monitoring kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva (xls, 38 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských