SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

18. novembra 2019
Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v  sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému "Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku".  V rámci prvých troch prednášok kolegovia z Archeologického ústavu AV ČR predstavia prístupy k zverejňovaniu informácií v archeológii i vlastné skúsenosti s prevádzkou informačného systému Archeologická mapa ČR. Ďalej bude odborná verejnosť oboznámená so situáciou  na Slovensku a s konceptom sprístupňovania informácií v pripravovanom Pamiatkovom informačnom systéme (PAMIS) a  so základnými informáciami o fungovaní a prevádzke archeologického depozitára Pamiatkového úradu SR.
 
Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom (PDF, 781 kB).
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu