SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Odborno-metodický deň 2017

16. októbra 2017

Odborno-metodický deň

Archeológia a stavebno-historické výskumy v pamiatkovej prax

 

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského kláštora  uskutoční pravidelné spoločné metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov, ktoré budú rozdelené do deviatich tematických blokov:

1: Stavebno-historické prieskumy: Metodika, teória a prax

2: Pamiatkové výskumy so špecifickým zameraním

3: SHP/AHV: Konkrétne lokality

4: Pamiatkové výskumy: Hrady a fortifikácie

5: Archeológia: Trendy, prehľady, štatistiky, dejiny

6: Archeológia: Ochrana archeologického dedičstva

7: Archeológia: Metodické postupy

8: Výskum krajiny

9: Archeológia: Prezentácia, poznávanie, vzdelávanie

 

Cieľom Odborno-metodického dňa je predovšetkým výmena vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami z branže v Čechách, Sliezsku, na Morave a na Slovensku. Prostredníctvom prednášok a diskusií sa naskytne možnosť porovnania metodických a praktických postupov v jednotlivých regiónoch, bude možné poukázať na osobitosti týchto regiónov, príležitosť dostane aj konfrontácia zaužívaných postupov s novátorskými trendmi a technológiami, bude tu priestor na odovzdanie si vzájomných rád a odporúčaní, čo poslúži rozšíreniu obzorov kolegov a taktiež aj nadviazaniu pracovných kontaktov. V konečnom dôsledku tak Odborno-metodický deň výraznou mierou prispeje k zvýšeniu kvality a efektivity pamiatkovej ochrany v našich krajinách, ktorú považujeme za svoje poslanie.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu