SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

5. mája 2017

V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“, ktorá bude zameraná na zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Prednášajúci predstavia svoje skúsenosti v štyroch diskutovaných témach, zameraných na zachovanie a vhodnú prezentáciu potenciálu tohto špecifického druhu pamiatok:

  • vyhľadávanie, prieskum, mapovanie a zobrazovanie montánnych pamiatok, rozširovanie poznatkov a získavanie nových informácií,
  • evidencia montánnych pamiatok a ich kategorizácia,
  • typológia a vývoj montánnych pamiatok, technologicko-konštrukčné riešenia a vzťah ku krajine, funkcia a význam,
  • ochrana a obnova montánnych pamiatok, ich súčasné využitie, prezentácia, udržateľnosť a správa.

Súčasťou konferencie je aj exkurzia, zameraná na prezentáciu unikátneho historického vodohospodárskeho systému v Banskej Štiavnici a jej okolí, zaradeného do zoznamu UNESCO. 

V prípade Vášho záujmu o doplnenie informácií nás prosím kontaktujte na adrese uvedenej v pozvánke.

Pozvánka na konferenciu (PDF, 765 kB) 

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu