SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Nominácie a výročné ceny

10. apríla 2017

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Pamiatky a múzeá – Výročné ceny za rok 2016

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2016 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:

  • objav,  nález
  • akvizícia
  • expozícia
  • výstava
  • publikácia
  • menšia publikácia, drobná tlač, periodiká  
  • obnova, adaptácia  
  • reštaurovanie
  • akcia, podujatie, dlhodobé projekty
  • film, video, audio, multimédiá, internet.

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2016.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače,  video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 budú publikované v čísle 3/2017.   

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2017 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
jana.orsulova@snm.sk; maria.rihakova@snm.sk

Výzva na webe SNM

Formuláre na návrhy nominácií (ODT 8 kB, DOC 31 kB, PDF 63 kB)

Vyročné ceny:  2015,    2014,     2013,    2012,    2011,     2010,    2009,    2008   2007