SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trnava - Nález technického diela na toku Trnávky

zverejnené: 24. júla 2019
aktualizované: 22. júna 2020
V súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy v meste Trnava sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky. Uvedený žľab sa nachádza v osi murovaného priepustu v mestskej hradbe, ktorý usmerňoval potok Trnávka mimo stredoveké mesto. Nájdená situácia bude ďalej archeologický skúmaná a plánuje sa aj odber vzoriek na dendrochronoligické datovanie.
 
Autor textu a fotografií: Mgr. Peter Grznár


Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky na mape 2.vojenského mapovania

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu