SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monumento Salzburg 2014

11. februára 2016

Logo veľtrhu Monumento SalzburgPo úspešnom uvedení veľtrhu Monumento Salzburg, špecializovaného na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa konal v dňoch 16.- 18. januára 2014 v Salzburgu, Rakúsko jeho II. ročník s hlavnou témou: kameň.

Veľtrh pokrýval geograficky región Rakúska, Bavorska, Švajčiarska, severného Talianska, Lichtenštajnska, Česka a Slovenska. Prípravný výbor veľtrhu a sprievodného odborného a popularizačného programu tvoria reprezentanti pamiatkových úradov vyššie uvedených krajín. Viac na www.monumento-salzburg.at

Interview generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR PhDr. Kataríny Kosovej na Monumento v Salzburg 2014 (po nemecky)

Účasť Pamiatkového úradu SR na veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento v Salzburg 2014

Prezentácia Pamiatkového úradu SR na výstave Monumento Salzburg 2014 Panely s výstavou prác Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča Panely s výstavou prác Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča Kamenárske práce z Levoče Panely s výstavou Európske kultúrne dedičstvo na Slovensku Propagácia projektu Digitalizácie pamiatkového fondu na Slovensku Pohľad na Salzburg Citlivé spojenie starého s novým, reklamný štít Citlivé spojenie starého s novým, reklamný štít

V dňoch 16. až 18. januára 2014 sa v rakúskom Salzburgu konal veľtrh pamiatkovej starostlivosti pod názvom Monumento. Išlo o druhý ročník tohto podujatia. Po prvýkrát sa pamiatkari, reštaurátori a priatelia histórie zišli v Salzburgu v roku 2012. Na tohtoročnej výstave sa symbolicky zúčastnilo aj Slovensko, ktoré reprezentoval Pamiatkový úrad SR. Cez našu účasť tak Slovensko získalo možnosť predstaviť odbornej a laickej verejnosti z viacerých krajín svoje kultúrno-historické bohatstvo a jemu venovanú starostlivosť a pozornosť.
Hlavnou témou veľtrhu bol kameň a práca s ním, reštaurovanie kamenných prvkov architektúry a všetko čo s kameňom súvisí. Okrem reštaurátorských a kamenárskych ateliérov sa medzi vystavovateľmi našli aj ľudia, ktorí sa venujú iným materiálom, napríklad stolári a rezbári, sklári, reštaurátori textílií, kovov, škridliari, výrobcovia knižných faksimílií. 
Návštevníkom nášho stánku sme ponúkli výstavu prác realizovaných Oblastným reštaurátorským ateliérom v Levoči pod vedením Mgr. Martina Kukuru, projekt záchrany hradov Ing. Martina Sárossyho, výstavu o našich stredovekých kláštoroch a európskom dedičstve, ako je kostolík sv. Margity v Kopčanoch, hrad Červený kameň a Štefánikova mohyla na Bradle. Taktiež sme prezentovali program digitalizácie pamiatkového fondu a ponúkli sme množstvo zaujímavých publikácií, ktoré vydal Pamiatkový úrad SR. Náš stánok tak upútal mnohých návštevníkov a vystavovateľov.
Členovia reprezentácie PÚ SR boli pani generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová, riaditeľka KPÚ Košice Ing. Kristína Markušová, spomenutí Mgr. Martin Kukura a Ing. Martin Sárossy, Ing. Dušan Sokol, Ing., Pavol Husár a Mag.phil. Martin Švec. Za Ministerstvo kultúry SR sa zúčastnil pán PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Zúčastnení predstúpili v rámci veľtržných kolokvií pred odborné publikum s vlastnými príspevkami a zapájali sa do diskusií.
Spomedzi množstva zúčastnených inštitúcií a firiem stoja za zmienku oficiálne štátne pamiatkové úrady Rakúska, Bavorska, Južného Tirolska a Českej republiky, s ktorými má Pamiatkový úrad SR čulé kontakty.
Na záver môžeme konštatovať, že účasť PÚ SR na veľtrhu Monumento 2014 bola pre Slovensko, jeho dejiny a kultúru veľmi prospešná. Práve vďaka tomuto podujatiu sme mali možnosť predstaviť naše pamiatky a ich ochranu na vysokej medzinárodnej úrovni. Nasledujúci ročník výstavy sa uskutoční o dva roky, v januári 2016. Veríme, že Pamiatkový úrad SR opäť nebude chýbať.
Martin Švec
 

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu