SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monument revue

4. marca 2016

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

Vážení čitatelia,prítomné číslo nášho periodika pokračuje v dobrej tradícii tematickej špecializácie svojho obsahu. Tentoraz sa zameriava na oblasť výtvarných pamiatok – teda pamiatok sochárstva, maliarstva či umeleckých remesiel, vrátane ich väzby k architektonickým nosičom. Napriek možnému zdaniu istého postavenia výtvarných pamiatok „v ústraní“, snáď vyplývajúcemu z menšej frekvencie v každodennej agende orgánov na ochranu pamiatkového fondu, tvoria v skutočnosti rovnocennú súčasť pamiatkového fondu, adekvátnu napohľad dominujúcim nehnuteľným, urbanisticko-architektonickým pamiatkam a archeologickému dedičstvu. Svojim spôsobom bývali, ale vlastne aj sú najohrozenejšie – a to práve z dôvodu ich mobilnosti, zraniteľnosti, ale aj pokušeniu niektorých jednotlivcov, ako tomu svedčili vlny scudzení v období deväťdesiatych rokov.

Podstatná časť prezentovaného čísla je však venovaná osobnosti historika, archivára a kampanológa Juraja Spiritzu (1935). S myšlienkou uctiť si vedecké dielo J. Spiritzu ako historika zvonov a zvonárstva pri príležitosti okrúhleho životného jubilea nás oslovili jeho nadšení nasledovníci Radek Lunga a Juraj Gembický, ktorí sa výraznou mierou podieľali na zostavení pestrého radu príspevkov. „Spiritzovskými“ článkami, ktoré mapujú jeho život a dielo zo všetkých strán, je pretkané celé periodikum. Odbornými štúdiami o najstarších slovenských zvonoch (R. Lunga, J. Gembický), o písme na stredovekých zvonoch (Juraj Šedivý) a o najväčších slovenských zvonoch (Michal Dirga, Róbert Slíž) vzdávajú autori hold jeho vedeckej práci, ale aj ľudskosti, obetavosti a pracovitosti. Tému krstiteľníc, ktoré sa tiež objavujú v Spiritzovom portfóliu, rozvíja Martin Novák. Nechýbajú osobné spomienky slovenských i zahraničných odborníkov, ktorých životné a pracovné dráhy sa rôznou intenzitou preťali so Spiritzovými (Božena Malovcová, Jozef Šimončič, Kurt Kramer, Pál Patay). Sériu príspevkov završuje výberová bibliografia J. Spiritzu od Juliany Reichardtovej.

Len drobnejšími článkami sme sa mohli zmieniť o výročí ďalších osobností. Storočnicu od narodenia významnej veličiny slovenskej historiografie a monumentológie Vendelína Jankoviča (1915 – 1997) si v Cíferi pripomenuli slávnostným podujatím, o ktorom referuje Henrieta Žažová. Prierez profesionálnou kariérou predčasne zosnulého historika umenia a medievalistu Antona C. Glatza (1945 – 2001), začínajúcou pôsobením v regionálnych pamiatkových orgánoch, ponúka T. Kowalski.
Na ostatné osobnosti už v tomto čísle neostalo miesto. Pripomeňme si preto aspoň stručným výpočtom ľudí, ktorí majú v životných dátumoch vpísanú päťku, číslo intelektu, pohybu, komunikácie a všestranného písomného i ústneho prejavu. Patrí sem skupina prvých pamiatkarov, ktorí položili základy slovenskej ochrany pamiatok. Pred 110 rokmi sa narodil architekt Václav Mencl (1905 – 1978) aj historička umenia Alžbeta Güntherová-Mayerová. 70 rokov uplynulo od smrti prednostu Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku Jana Hofmana (1883 – 1945) a pred 60 rokmi sa náhle ukončila životná púť historika umenia Vladimíra Wagnera (1900 – 1955). Archivárska obec si pripomína sto rokov od narodenia zakladateľa slovenskej archivistiky Michala Kušíka (1915 – 2000). Pozornosť si zaslúži aj inžinier, historik a zberateľ judaistických pamiatok Eugen Bárkány (1885 – 1967), ktorý sa narodil pred 130 rokmi. Prirodzene, nájde sa ešte množstvo iných osobností, ktoré svojim dielom pozdvihli kultúrnu a vedeckú úroveň Slovenska. Zaiste sa s nimi stretneme v ďalších číslach nášho časopisu. Nasledovať kroky velikánov, pripomínať si ich úspechy a poučiť sa z ich chýb, obohacuje našu prácu a dáva jej zmysel aj v dnešnej odcudzenej a uponáhľanej dobe. Dúfame, že ani kampanologické-osobnostné číslo Monument revue vás nesklame a naďalej ostanete našimi vernými čitateľmi.

Monument revue 2 -2015 (PDF, 3179 kB) NOVÉ!

Monument revue 1 -2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2-2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1-2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2-2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1-2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2-2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1-2012
(PDF, 3478 kB)

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna