SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monument revue

21. marca 2017

K dobrým tradíciám Pamiatkového úradu SR patria pravidelné stretnutia pamiatkarov organizované v päťročných cykloch, ktoré sú príležitosťou na bilancovanie uplynulého obdobia a zhodnotenie toho, čo sa nám v ochrane pamiatkového fondu Slovenska podarilo a čo ostáva nechceným mementom do nasledujúcich rokov. Ostatné podujatie sa uskutočnilo v čerstvo obnovenom kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline, o ktorom sa viac dočítate v rubrike Správy. Redakcia časopisu Monument revue pri príležitosti 65. výročia vzniku Pamiatkového ústavu, predchodcu dnešnej inštitúcie, načrela ešte hlbšie do minulosti a prináša vám súbor článkov venovaných dejinám ochrany pamiatok v turbulentnom 20. storočí. Celkový dojem, ktorý zvolené témy vyvolávajú, možno nebude pôsobiť nijak optimisticky, pretože autori sa nebáli prezentovať problémy pamiatkovej ochrany s problematickým, diskutabilným či negatívnym koncom. Tak ako každá disciplína, aj pamiatková starostlivosť mala a má svoje vrcholy a pády, dostáva sa často do neriešiteľných až absurdných situácií, ktoré nezasvätených jednotlivcov lákajú k zjednodušujúcim a neobjektívnym záverom. Objavovanie dávno zabudnutých príbehov ukrytých v zažltnutých archívnych dokumentoch, najmä tých s kontextuálnym presahom do našej prítomnosti, objasňovanie a reinterpretácia známych i nových faktov, sumarizovanie poznatkov a nastoľovanie znepokojivých otázok je trvalým cieľom nášho snaženia, ktoré prenášame do stránok časopisu. Dúfame, že u čitateľov podnietia nielen záujem o výskum dejín pamiatkovej starostlivosti, ale prinútia ich kriticky, objektívne a komplexne vnímať problematiku ochrany kultúrneho dedičstva v našom globalizovanom, odľudštenom a všelijakými krízami ohrozenom svete. Kapitola venovaná Osobnostiam neskrýva tragickosť, ktorá v roku 2016 osudovo zasiahla do radov pamiatkarskej obce a prináša spomienku na našich predčasne zosnulých kolegov. Na záverečných stránkach však nájdete nadšenie a vieru v zmysluplnosť našej práce pretavenú do nových publikácií Pamiatkového úradu SR, vrátane dlhoočakávaného prelomového diela o levočských pamiatkach.

Monument revue 2 - 2016 (PDF, 3387 kB)
Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)