SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Metodický seminár Červený Kláštor

14. júna 2015
V dňoch 14. – 15. 05. 2015 zorganizoval KPÚ Prešov metodický seminár v Červenom Kláštore, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci všetkých pracovísk KPÚ Prešov. Zamestnanci prezentovali svoje poznatky z rôznych seminárov a konferencií, poznatky z vlastnej metodickej činnosti a poznatky zo zahraničných pracovných ciest. Jednotlivé prednášky boli doplnené obrazovou prezentáciou a po každej prezentácii nasledovala diskusia na danú tému.

Správa z metodického seminára (PDF, 1157 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu