SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

zverejnené: 25. februára 2014
aktualizované: 25. septembra 2014

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Dvorany evanjelického kolégia v Prešove v dňoch 16. – 19. septembra 2014

Pozvánka na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredovekuKonferencia s nosnou témou „Výskum a obnova torzálnej architektúry“ bude v rámci programu rozdelená do viacerých tematických blokov (sakrálna architektúra, hradná architektúra a pod.) po posúdení organizátormi konferencie a odbornými garantmi tematických blokov. Prednosť dostanú príspevky venované téme konferencie prezentujúce najnovší stav výskumu.
Ostané príspevky mimo tému môžu byť preradené do panelovej diskusie, prípadne odmietnuté.
Maximálna dĺžka referátu je stanovená na 20 minút.
Odporúčaná veľkosť posterov je 80x100 cm.
Termín uzávierky prihlášok: 30. 5. 2014
 

Pozvánka (PDF, 339 kB), Prihláška (RTF, 288 kB), Program (PDF, 1738 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna