SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR

9. marca 2020
Ilustračná fotografia Knižnica PÚ SRUž niekoľko desaťročí mnohí z nás máme v povedomí myšlienku, že marec predstavuje mesiac, ktorý prirodzene spájame s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha v nás evokuje myšlienku niečoho vznešeného, múdreho a nekonečného. Je nositeľom informácií, vzdelania, kultúry, a popri dnešných moderných formách sprístupňovania informácií predstavuje tradičné médium, po ktorom mnohí stále radi siahajú.
 
Funkciu šírenia kníh a knižnej kultúry, ako aj podporu vzdelávania, plnia nesporne knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižničné fondy čitateľom. S radosťou Vám pri tejto príležitosti oznamujeme, že i Knižnica Pamiatkového úradu SR môže prispieť k širšiemu sprístupneniu svojich knižničných fondov, a to prostredníctvom online vyhľadávacej databázy, ktorú sme spustili aj pre verejnosť práve v marci.
 
Želáme úspešné vyhľadávanie!

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu