SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kultúrna pamiatka roka 2007

21. apríla 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uzavrelo 3. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka slávnostným odovzdávaním cien dňa 4. novembra 2008 v Dvorane MK SR.

Do súťaže bolo prihlásených 15 pamiatkových objektov. Cenu Fénix z rúk ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča prevzali vlastníci a reštaurátori 4 pamiatok. Nositeľmi titulu Kultúrna pamiatka roka 2007 sa stali secesný most v Kráľovej pri Senci, Marianum v Trnave, radnica v Bardejove a Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici v Bratislave.         

Ministerstvo kultúry ako vyhlasovateľ a organizátor súťaže pri jej príprave spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP.

Cieľom súťaže je každoročne oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy kultúrnych pamiatok a inšpirovať tak zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva.

Okrem osvedčenia a ceny v podobe artefaktu Fénixa ocenení dostanú aj finančnú odmenu vo výške 250 000 Sk. 

(Z tlačovej správy MK SR)

Secesný most v kráľovej pri Senci, stav po reštaurovaní. Foto: L. Chamutti st.
Secesný most v kráľovej pri Senci, stav po reštaurovaní. Foto: L. Chamutti st.