SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

5. augusta 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 5.8.2019 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  „INS_FTTH_GALA_00_Hody“, k. ú. Galanta, Hody ...> (PDF, 221 kB)
  • 25.7.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby „INS_FTTH_HOLC_06_Kopčany“, k.ú. Kopčany, okres Skalica ...> (PDF, 242 kB)
  • 25.7.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_SENC_06“ navrhovanej v k. ú. Sobotište, obce Sobotište a k. ú. Kunov, mesta Senica ...> (PDF, 240 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu