SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

18. apríla 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 18.4.2019 KPÚ Trnava - Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2019/3024-4/3599/Hor,Sl zo dňa 16.01.2019 druhostupňovému správnemu orgánu vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  "INS_FTTH_GALA_03_Abrahám" v k. ú. Abrahám ...> (PDF, 189 kB)
  • 16.4.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  "IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ", v k. ú. Topoľnica obec Topoľnica ...> (PDF, 201 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu