SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

22. mája 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 22.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "INS_FTTH_PD_NPRA_00_Nitrianske Pravno" v k. ú. Nitrianske Pravno, Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 436 kB)
  • 22.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "PART_01, INS_FTTH_PE_PART_01_Brodzany" v k. ú. Brodzany, Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 412 kB)
  • 22.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "INS_FTTH_PE_PART_01_Malé Bielice" v k. ú. Malé Bielice, Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 412 kB)
  • 22.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby " INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany" v k. ú. Nedožery a k.ú. Brezany, Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 414 kB)
  • 21.5.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu k stavbe "Sedmerovec – Predĺženie miestnej komunikácie k obecnému vodovodu na parcelách podľa geometrického plánu....", v k. ú. Sedmerovec ...> (PDF, 409 kB)
  • 21.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie vo veci predĺženia času platnosti rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice" v k. ú. Brezolupy, Pravotice Vysočany, Hradište, Látkovce, Dolné Vestenice, Skačany, Dvorníky nad Nitricou, Horné Vestenice ...> (PDF, 252 kB)
  • 15.5.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie vo veci predĺženia času platnosti rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" v k. ú. Horné Vestenice, Dvorníky nad Nitricou, Račice, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, Nováky ...> (PDF, 246 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu