SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

16. septembra 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 16.9.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_ PD Lehota Pod Vtáčnikom" v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 689 kB)
  • 16.9.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH-PD_NBRY_ Pravenec_kolónia" v k.ú. Pravenec, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 692 kB)
  • 6.9.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "INS_FTTH_DUBV_Dubnica nad Váhom_KBV_Centrum I" na území líniovej stavby optického kábla, v k. ú. Dubnica nad Váhom, stavebníka Slovak Telekom, a. s. v zastúpení Profi – NETWORK, s. r. o. ...> (PDF, 410 kB)
  • 5.9.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Sebedražie - Dúbravka" v k. ú. Sebedražie investora Obec Sebedražie v zast. AGS ATELIÉR s.r.o. ...> (PDF, 544 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu