SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 18. januára 2021
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

    
   • 18.1.2021 KPÚ Trenčín - Oznámenie o rozhodnutí o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na líniovej stavbe „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ investora Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina v k. ú. Prievidza  (PDF, 614 kB)
   • 8.1.2021 KPÚ Trenčín - Oznámenie o rozhodnutí o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“ investora Slovak Telekom, a.s. v k. ú. Hatné obce Hatné  (PDF, 611 kB)
    
   Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

   Pondelok
   8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

   Streda
   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

   Podateľňa:
   každý pracovný deň
   8:00 - 15:00

   Archív:
   Pondelok až štvrtok
   8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
   8:00 - 12:00

   Knižnica:
   Pondelok až štvrtok
   8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
   8:30 - 12:00
   Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu