SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 5. mája 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 5.5.2022 - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou „SO 103 Pripojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová“ na pozemkoch v k. ú. Prievidza, Veľká Lehôtka a Handlová (PDF, 653 kB)
  • 28.4.2022 - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Kanianka, zásobovanie vodou“ v k. ú. Bojnice, Kanianka okr. Prievidza, investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (PDF, 538 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu