SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

12. júla 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 12.7.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „IP Javorina - RD“ v k. ú. Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom ...> (PDF, 339 kB)
  • 10.7.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "INS_FTTH_PD_PRIE_03_Bojnice_cele mesto" v k.ú. Bojnice, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 472 kB)
  • 10.7.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "FTTH _Brodzany" v k.ú. Brodzany, investora SkyLAN s.r.o. ...> (PDF, 469 kB)
  • 9.7.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "INS_FTTH_PD_PRIE_03_Bojnice_sídlisko Lúčky" v k.ú. Bojnice investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 472 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu