SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

7. februára 2020
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

  • 5.2.2020 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum k stavbe: "Bytový dom s polyfunkciou, Beluša" v k. ú. Beluša ...> (PDF, 543 kB)
  • 5.2.2020 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum k líniovej stavbe: "Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod" v k. ú. Lednické Rovne, Horenice, Hôrka, Beluša a v k. ú. Dolná Breznica ...> (PDF, 559 kB)
  • 5.2.2020 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum k stavbe: "Areál administratívnej budovy R.D.C.1" v k. ú. Dubnica nad Váhom ...> (PDF, 536 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu