SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Nitra - úradná tabuľa

6. mája 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 6.5.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie v súvislosti so stavbou "Kanalizácia obce Čakajovce II. etapa", v rozsahu objektov: SO-01 Gravitačná splašková kanalizácia, SO-01.1 Kanalizačné odbočenia, SO-02 Tlaková kanalizácia, SO-02.1 Kanalizačné odbočenia, SO-03 Čerpacia stanica v kat. úz. Čakajovce, okr. Nitra ...> (PDF, 282 kB)
 • 3.5.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie v súvislosti s líniovou stavbou "Kanalizácia obce Lužianky – III. etapa", v rozsahu objektov: SO-01 Gravitačná kanalizácia, SO-02 Tlaková kanalizácia v kat. úz. Lužianky, okr. Nitra ...> (PDF, 279 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu