SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 15. októbra 2021
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 • 15.10.2021 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti a podmienok vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "LE_Šahy_Bitúnková - VNk, TS, DTr, NNk 10RD", kat. úz. Šahy, okr. Levice (PDF, 638 kB)
 • 7.10.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Veľký Harčáš - prívod a rozvod vody", kat. úz. Komárno, okr. Komárno (PDF, 583 kB)
 • 7.10.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Elektrifikácia záhrad Kamenica nad Hronom VNK, TS, DTR, NNK", kat. úz. Kamenica nad Hronom, okr. Nové Zámky (PDF, 419 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu