SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Bratislava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 30. júna 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.


  • 17.6.2022 - Oznámenie o začatí správneho konania o zámere obnovy obnovy NKP Palác mestský č.ÚZPF 137/1 v Pamiatkovej rezervácií Bratislavana na ulici Panská 13 - Hviezdoslavovom námestí 21 v Bratislave I, p. č. 304/1-2, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu realizácie balkóna k bytu č. 4 na Hviezdoslavovom námestí 21 na fasáde orientovanej do Hviezdoslavovho námestia (PDF, 591 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu