SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Bratislava - úradná tabuľa

2. septembra 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
  • 2.9.2019 KPÚ Bratislava - Výzva na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia o zámere vybudovania nového vstupného otvoru na nárožnej časti uličnej fasády Štúrova 6, Bratislava - Staré Mesto ...> (PDF, 266 kB)
  • 22.8.2019 KPÚ Bratislava - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti Záhrebská ul. 7.,9.,11.,13. Bratislava v pamiatkovom území a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania ...> (PDF, 476 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu