SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Banská Bystrica - úradná tabuľa

4. apríla 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 4.4.2019 KPÚ Banská Bystrica - Rozhodnutie o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely spôsobom vykonávania výskumu - výskumom detektorom kovov v k. ú. Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Banská Belá, Banská Hodruša, Dolné Hámre, Kopanice, Banský Studenec, Vyhne, Svätý Anton, Podhorie, Dekýš, Voznica, Ilija, Repište za účelom overenia zastúpenia a situovania archeologických nálezísk a banských diel na území Banskej Štiavnice a technických pamiatok v jej okolí od roku 1993 zapísanom do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ...> (PDF, 438 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu