SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

zverejnené: 12. apríla 2020
aktualizované: 22. apríla 2020
V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho oprávňujú na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska. Hoci dnešná podoba kostola hmotovo zodpovedá jeho barokovej stavebnej fáze z druhej polovice 18. storočia, predpokladáme, že obsahuje aj relikty starších stavebných etáp. Jednoloďovú stavbu s výraznou vertikálnou vežou z exteriéru charakterizujú nielen výrazné oporné piliere, ale aj v nikách umiestnené sochy svätcov. Na čelnej fasáde ide o patróna kostola - sv. Vojtecha, po stranách so sv. Petrom a Pavlom. Na polygóne záveru svätyne sa nachádzajú sochy štyroch evanjelistov. V súvislosti s komplexnosťou zachovania pamiatkových hodnôt kostola a jeho bezprostredného okolia, bol pamiatkovej ochrane podriadený aj pôvodný úsek múra s architektonizujúcou bránou, ktorý vydeľuje sakrálny priestor kostola od profánneho priestoru obce.
 
Autor: Mgr. Radomír Sabol, PÚ SR

Pohľad z juhozápadu na areál kostola v Blatnom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Pohľad z juhu na areál kostola, v popredí s lurdskou jaskyňou. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Južná fasáda kostola sv. Vojtecha. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Vstupná brána areálu. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Interiér kostola, pohľad smerom do svätyne. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Pohľad na emporu s organom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Výmaľba klenby lode. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských