SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kontrakty s MK SR

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 29. marca 2021

logo MK SRV zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 zverejňuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojom webovom sídle kontrakt č. MK-1906/2020-421/22770 na rok 2021 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Kontrakt bol zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva kultúry SR, kde sa nachádza archív kontraktov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR >>>

Kontrakt medzi MK SR a PÚ SR na rok 2021 (PDF, 1 469 kB)

Dodatok č. 1 (PDF, 5 508 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu