SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kontakty PÚ SR centrum

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 8. marca 2021
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava, Slovenská republika  

pozri mapu

GPS: 48.172099, 17.074309

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. - dočasne vymenovaný generálny riaditeľ
 
telefón - ústredňa: 02/20464111
fax:  02/547 75 844
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
e-mail sekretariát riaditeľa:
vargova.jana@pamiatky.gov.sk
e-mail sekretariát  ÚVŠS a OČ:
hegerova.hana@pamiatky.gov.sk
Stránkové hodiny úradu:
Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00
IČO: 317 551 94
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70 000 68 939/8180
DIČ : 2021491560
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia

Stránkové hodiny archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Stránkové hodiny knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00

Autobusové spojenie:
konečná zastávka trolejbusov 212,
211, 204 pri ŽST Železná studienka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na budovu Pamiatkového úradu SR

  

 

 

 

 

Pohľad na budovu PÚ SR (centrum úradu), na kruhovom objazde pri Vojenskej nemocnici v Bratislave. 

 

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia