SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kontakty ORA

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava,  pozri mapu
814 06  Bratislava
tel.: 02/20464417
tel.: 02/20464418
e-mail: ora.bratislava@pamiatky.gov.sk
Mgr. Zuzana Benčeková - vedúca ORA Bratislava
Telefónny zoznam ORA Bratislava

Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Nová 55, 054 01 Levoča,   pozri mapu
tel.: 053/4512 819
tel.: 053/4512 243, 053/4514 484
e-mail: ora.levoca@pamiatky.gov.sk
Mgr. Spaleková Eva - vedúca ORA Levoča
Telefónny zoznam ORA Levoča

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia