SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kontakty KPÚ

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 9. februára 2022

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pozri mapu
tel.: 048/2455111
fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Mária Flórová - riaditeľka, poverená vedením KPÚ Banská Bystrica
Telefónny zoznam

Pracovisko Banská Štiavnica
Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica pozri mapu
tel.: 045/2451111
fax: 045/2451855
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Pracovisko Lučenec
Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec pozri mapu
tel.: 047/2461126
fax: 047/2461855
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Leškova 17, 811 04 Bratislava, pozri mapu
tel.: 02/20489111
fax: 02/20489855 
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Ján Mackovič - riaditeľ KPÚ Bratislava
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Košice
Hlavná 25, 040 01 Košice, pozri mapu
tel.: 055/2455111
fax: 055/2455855
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Ing. Kristína Markušová - riaditeľka KPÚ Košice

Telefónny zoznam

Pracovisko Rožňava
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, pozri mapu
tel.: 058/2451111
fax: 058/2451855
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Timár Miroslav - vedúci KPÚ Košice-Pracovisko Rožňava
Telefónny zoznam

Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča pozri mapu
tel.: 053/2452127
fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Nitra
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra pozri mapu
tel.: 037/2451111
fax: 037/ 2451855
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
PhDr. Peter Jurkovič - riaditeľ KPÚ KPÚ Nitra
Telefónny zoznam

Pracovisko Topoľčany
Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany pozri mapu
tel.: 038/2451121
fax: 038/ 2451855
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Eva Gažiová - vedúca KPÚ Nitra-Pracovísko Topoľčany
Telefónny zoznam

Kancelária v Komárne 
Župná č. 15, 945 01 Komárno pozri mapu
tel.: 035/2452121
fax: 035/2452855
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov, pozri mapu
tel.: 051/2452812
fax: 051/2452855
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Mgr. Marián Uličný, PhD. - riaditeľ KPÚ Prešov
Telefónny zoznam

Pracovisko Levoča
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča,
pozri mapu
tel.: 053/2452111
fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč - vedúci KPÚ Prešov-Pracovisko Levoča
Telefónny zoznam

Pracovisko Poprad
Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, pozri mapu
tel.: 052/2451111
fax: 052/2451855
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Iveta Bujnová - vedúca KPÚ Prešov - Pracovisko Poprad
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pozri mapu
tel.: 032/2451111 - Podateľňa
fax: 032/2451855
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
PhDr. Eva Gazdíková - riaditeľka KPÚ Trenčín
Telefónny zoznam

Pracovisko Prievidza
Nová ul. č. 2, 97101 Prievidza pozri mapu
tel.: 046/2451111
fax: 046/2451855
e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
Ing. Mária Dvončová - vedúca KPÚ Trenčín-Pracovisko Prievidza
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Trnava
Cukrová 1, 917 01 Trnava pozri mapu
tel.: 033/2452111
fax: 033/2452855
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Ing. Arch. Gabriela Kvetanová - riaditeľka KPÚ Trnava
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pozri mapu
tel.: 041/2452111
fax: 041/2452855
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Ing. Miloš Dudáš, CSc. - riaditeľ KPÚ Žilina
Telefónny zoznam

Pracovisko Martin
S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
pozri mapu
tel.: 043/2452111
fax: 043/2452855
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Karol Ďurian - vedúci KPÚ Žilina-Pracovisko Martin
Telefónny zoznam

Pracovisko Ružomberok
Ul. Mariánska 13, 034 01 Ružomberok,
pozri mapu
tel.: 044/2451111
fax: 044/2452855
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk
JUDr. Ing. Miroslava Šichtová -
vedúca pracoviska
Telefónny zoznam

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia