SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR "100 rokov - premeny miest"

23. januára 2018
Združenie historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska, Združenie historických miest a obcí SR, Národný pamiatkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR si Vás dovoľujú pozvať na XXVIII. konferenciu, ktorá sa uskutoční vo Valticiach od 22. do 24. marca 2018 na tému 100 rokov - premeny miest, aby sme si pripomenuli výnimočný rok 2018, 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, rok boja za osamostatnenie, humanitu, slobodu, úctu k občianskym právam, rovnoprávnosť, právo na vzdelanie a mierovú spoluprácu európskych národov. Program konferencie bude zameraný predovšetkým na historické budovy, pamiatky a pamiatkovú starostlivosť v našich krajinách.
 
POZVÁNKA (PDF, 318 kB)
PROGRAM (PDF,198 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu