SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 - depozitáre, fondy a výskum

8. septembra 2017

  Súčasťou industriálneho týždňa v Bratislave, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.9. - 30.9. 2017 v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva, bude aj vedecká konferencia rozširujúca poznanie o technických fondoch múzeí a archívov v Bratislave, na ktorej sa prostredníctvom prednášok oboznámime s múzejnými a archívnymi zbierkami technického charakteru. Konferencia sa bude konať 26.9.2017 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

  Cieľom konferencie je rozšírenie poznatkov o výskyte a dostupnosti prameňov k technickým dejinám a industriálnym pamiatkam. Konferencia je určená odborníkom z oblasti muzeologickej, archívnickej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva aj bádateľom zaoberajúcich sa industriálnymi objektmi. Po konferencii bude nasledovať komentovaná prehliadka Vodárenského múzea a ostrova Sihoť.

Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov je nutná eletronická REGISTRÁCIA.

WEBOVÁ STRÁNKA DNI TECHNICKÝCH PAMIATOK 2017

POZVÁNKA NA KONFERENCIU (PDF, 371 kB)

PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 718 kB)


8:30 - 9:10      Registrácia účastníkov, zahájenie konferencie

9:10 - 9:30      Lenka Halásová, Mgr.

                     Vodárenské múzeum Bratislava

                     Prečerpávacia stanica v Zimnom prístave

9:30 - 9:50      Jana Pohaničová, prof. Ing. arch., PhD., Peter Buday, Mgr., PhD.

                     Fakulta architektúry STU Bratislava

                     Na pulze doby: Feiglerovci a industriálna architektúra Bratislavy

9:50 - 10:05    Michal Červeň, Ing.

                     Banskoštiavnická vodohospodárska sústava - minulosť a súčasnosť unikátneho technického diela

10:05 - 10:30  Diskusia, prestávka

10:30 - 10:45  Martin Dubíny, Ing. arch.

                     Fakulta architektúry STU Bratislava

                     Prístav v meste - zabudnutá časť histórie slovenských prístavných miest

10:45 - 11:00  Ernest Húska, Ing., Martin Goduš, Mgr.

                     Múzeum dopravy Bratislava

                     Projekt premeny lode Šturec na lodné múzeum a múzeum riečnej dopravy

11:00 - 11:20  Jarmila Majerová, Mgr. PhD.

                     Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita Priemyselné dedičstvo SR: príspevok jednej katedry k jeho zviditeľneniu

11:20 - 11:40  Martin Mrázek, Ing., PhD.

                     Jana Fricová, Mgr.

                     Technické múzeum Brno

                     Tváře depozitáře

11:40 - 11:50  Diskusia

11:50-12:30    Obedná prestávka

12:30 - 12:45  Michal Tunega, Ing.

                     Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky a jeho zbierky

12:45 - 13:00  Erik Žiak

                     Dopravný podnik Bratislava

                     Dvojnápravové električky v Bratislave 1895 – 2017

13:00 - 13:15  Peter Martinko 

                     Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Bratislavská Viedenská električka - historický predchodca dnešných vlakoelektričiek (TramTrain)

13:15 - 13:30  Diskusia

13:30 - 13:45  Martin Šperka, doc. Ing., PhD.

                     Výpočtové stredisko, SAV, Bratislava

                     Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku

13:45 - 14:00  Eva Belláková, Ing. arch.

                     Fakulta architektúry STU Bratislava

                     Úskalia výskumu architektúry historických železiarní

14:00 - 14:15  Martin Kubala, Ing.

                     Múzeum petržalského opevnenia

                     Československé opevnenie v Petržalke a Múzeum petržalského opevnenia

14:15-14:30    Štefan Bekeš, Ing. arch., PhD

                     Fakulta architektúry STU Bratislava

                     Prečo pyramída – prečo spolupráca?

14:30 - 15:00  Diskusia

15:00             Prehliadka ostrova Sihoť s výkladom

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu