SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Knižničný fond

22. februára 2017

Knižnica Pamiatkového úradu SR pravidelne uverejňuje na webových stránkach aktualizovaný a kompletný zoznam knižničného fondu.


Knižničný fond - január 2017 - kompletný zoznam s možnosťou vyhľadávania (xlsx, 3735 kB)


Knižničný fond - január 2017 - zredukovaný zoznam bez možnosti vyhľadávania (pdf, 9250 kB)

 

Kontakt: kniznica@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu