SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Knižnica online

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 9. marca 2020

Knižnica Pamiatkového úradu SR je špecializovaná knižnica a je prioritne určená pre interných zamestnancov PÚSR, ktorí majú možnosť vyhľadávať publikácie v online katalógu prostredníctvom lokálneho prístupu.

Externí čitatelia majú možnosť vyhľadávať publikácie v online katalógu prostredníctvom svojho prehliadača a následne zasielať  svoje požiadavky na emailovú adresu knižnice. Požadované publikácie budú poskytnuté výlučne na prezenčné štúdium v priestoroch bádateľne Archívu PÚSR.

 

Kontakt: kniznica@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu